2015 toppbild

Dagens moderator Lydia Capolicchio, Karin Svensson Smith, ordförande i Trafikutskottet och Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hållbara transporter 2015

Över 200 personer fanns på plats på Rival när konferensen
Hållbara transporter gick av stapeln den 19 november 2015.

IVL:s vd Tord Svedberg och dagens moderator Lydia Capolicchio inledde dagen med att hälsa välkomna. Därefter tog 2030-sekretariatets Jakob Lagercrantz över för att leda debatten om vad som händer med drivmedelspolitiken. Flera av debattörerna menade att dagens svenska koldioxidskatt är helt verkningslös och att EU har en mer restriktiv attityd mot biodrivmedel än mot bensin och diesel. Lena Bruce, Sveaskog, menade att det gör att det känns som att man försöker bromsa målen, istället för att höja dem.

Svante Axelsson pratade om hur Sverige kan bli först i världen med fossilfria vägtransporter. Han sa att man ska ha både långsiktiga och korstiktiga mål. Både för att det är lättare att se i korta perspektiv, att man kan nå mål, men även för att man lär sig nya sker under tiden, saker förändras och utvecklas. Han menade att är inte bara en miljöfråga, utan en välfärdsfråga.

Diskussionen om samhällsplanering och nya transportlösningar gav flera olika perspektiv på hur man kan planera för att få flera bilfria nybyggnadsområden.

Dagen avslutades med en debatt om fordonspolitik för att lösa både utsläpp, klimat och ekonomi.

Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen. Karin Varvrud, Energiabriken, Lena Bruce, Sveaskog och Lars Lind Perstorp.

Lars Burman, Kristina Eneroth och Jennie Hurkmans från SLB-analys.

- Vi jobbar med avgaser, så vi är mest här för det som kommer efter lunch. Vi mäter luftkvaliteten i Stockholm, säger Lars Burman

- Jag håller på med ett projekt om fossilfri fordonsflotta, där för passade denna dag väldigt bra för att få liter mer input, säger Jennie Hurkmans.

- Men vi är också här för att uppdatera oss, höra vad som är nytt och vad som kommer sen, säger Kristina Eneroth.

Anders Tiger från Nacka kommun var på Hållbara transporter för att få inspiration.

- Jag är politiker och vi ska bygga mycket i Nacka, så jag är här för att höra om transporterna, som är akilleshälen i miljötänket. Jag behöver få input i hur man kan tänka och jag har redan fått med mig mycket. Det som är bra med konferensen, preois som med Tim i våras, är att det fokuserar på det positiva, man ser möjligheterna. Det är viktigt, som de sa i debatten, att fokusera på delmålen. Det ”mindre bra” är att det är företagarna som driver på och inte politikerna. Fler politiker borde vara här!

Catharina Norberg, Energimyndigheten och Helen Lindblom, WSP.

Varför är ni här?

- Mest som kompetensutbildning och för att få inspiration, men även höra om intressanta lösningar, säger Catharina.

- Mest för att höra om vad som händer inom området. Jag har varit på några Hållbara transportkonferenser även tidigare, säger Helen.

Haidar Ali, Exse och Kristina Eriksson, El-Kretsen

- Vi gör inga transporter själva, men jobbar med insamlingssystem och Ali jobbar med statistik åt oss. Vi är här för att få input, veta vilka krav man kan ställa och hur utvecklingen ser ut. Men även för att hålla oss ajour. Haidar håller just nu på med en studie år oss där man mäter klimatpåverkan, säger Kristina Eriksson.

Senast ändrad: 2015-11-20Vill din organisation ställa ut på konferensen? Kontakta då Helena Lindqvist eller Lidia Partheni.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL