2015 toppbild


Program

08.30
Registrering, kaffe och smörgås

09.15

Inledning

Tord Svedberg, vd, IVL Svenska Miljöinstitutet, hälsar välkommen och inleder dagen.

Moderator: Lydia Capolicchio

09.20

Nya möjligheter och visioner

Så blir Sverige först i världen med fossilfria vägtransporter - de viktigaste framgångsfaktorerna

Vad är det som driver transportbehovet och hur kan vi påverka människor och företag att tänka kring detta? Vi behöver ett djärvt och väl underbyggt helhetsgrepp om sektorns långsiktiga utveckling mot hållbarhet, men vem har i så fall ansvaret?

Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen 

09.45

Debatt: Transporter och bränslen ur ett europeiskt perspektiv
– så påverkas klimat, politik och näringsliv

Vägtransportsektorn svarar för en tredjedel av den totala energiförbrukningen inom EU. Sektorn är till
94 procent beroende av fossila bränslen och EU:s riktlinjer för utveckling av transportområdet och biobränslen har avgörande betydelse för unionens miljöutveckling.

EU:s direktiv blir lagar i medlemsländerna, vilket kan hota den svenska koldioxidskatten. Finns det en möjlighet att finna en samsyn mellan EU och Sverige i utvecklingen mot hållbara långsiktig drivmedelspolitik?

Passet inleds med kortare presentationer av:
Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
Lars Lind, vd, Perstorp BioProducts
Lena Bruce, affärsutvecklare – strategisk analys, Sveaskog
Karin Varverud, vd, Energifabriken
Ebba Tamm, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
Lena Berglund, kommunikationsansvarig, Energigas Sverige

Efterföljande diskussion med samtliga ovan talare om:
Hur kan Sverige agera för att säkra biodrivmedlens roll i transportsektorn

10.30 Kaffe

11.00

I framkant: Samhällsplanering och nya transportlösningar

Frihamnen - Europas största bilfria nybyggnadsområde – i bilstaden Göteborg

Hör om planerna för Frihamnen, Europas största bilsnåla område och hur man arbetar för att skapa effektiv parkering och hållbar mobilitet. Vi tittar även på nya mobilitetstjänster och drivkrafterna för att bygga bilsnålt.

Parkering och mobilitet i Frihamnen
Maria Stenström, vd, Göteborgs Stads Parkeringsbolag
Stefan Hellberg, strategisk affärsutveckling, Göteborgs Stads Parkeringsbolag

Drivkrafter för bilsnålt byggande
Joanna Berg, marknadsområdeschef, Riksbyggen

Nya satsningar på mobilitetstjänster
I framtidens citynära blandade stadsdelar måste mobiliteten anpassas för urbanisering och miljö. Den ägda bilen måste ersättas av mobilitettjänster som kollektivtrafik, cykelgarage, gång- och cykelstråk, matleveranser och bilpooler. Hur nyttjar man bäst den yta som finns tillgänglig för att dra ner på bilinnehavet, men samtidigt bidra till en fullgod mobilitet för invånarna?
Filip Hellquist, affärsutvecklare, FRAC-gruppen (Hertz, Sunfleet, Bilreda)


Stadsmiljöavtal

Med bättre samverkan mellan utbyggd kollektivtrafik och bostadsbyggande kan vi bygga mer till fler. Regeringen har avsatt två miljarder under mandatperioden till så kallade stadsmiljöavtal som stöd till kollektivtrafiklösningar i städer. Regeringen har nu beslutat om förordning och Trafikverket ansvarar för utlysning av medlen.
Håkan Johansson, nationell samordnare för klimatfrågor, Trafikverket


Vision Ekerö 2050

Att behöva pendla för både arbete och konsumtion kan innebära många nackdelar – både ur ett personligt som ur ett miljö- och hållbarhetsmässigt perspektiv. Syftet med visionsstudien "Staden på landet – Vision Ekerö 2050" är att ta fram en bild av hur resande, boende, näringsliv och handel inom kommunen kan samverka på ett hållbart sätt utifrån vad vi i dagens läge föreställer oss om samhällsutvecklingen år 2050.
Monika Engman, projektledare, Territorium


Transporter och mobilitet – trender och utmaningar ur ett kommersiellt fastighetsutvecklingsperspektiv

Hur ska kommersiella fastigheter utvecklas för att på bästa sätt möta framtidens transportmönster? Hur många cykelparkeringar, laddstationer för cyklar och elbilar och vanliga parkeringsplatser kommer efterfrågas? Och vilket ansvar har fastighetsutvecklare för att främja ett hållbart resande?
Olle Forsberg, Regionchef Stockholm, NCC Property Development

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 – 15.00

Parallella sessioner

(välj en av två nedanstående)

 

Session 1:

Omvärldsfaktorer som påverkar utvecklingen av hållbara transporter i Sverige

13.30
Inledning av moderator

Helene Samuelsson, Ordförande KNEG samt kommunikationschef Preem

Nya krav kräver nya lösningar
Vad innebär kommande Co2 lagstiftning inom tunga fordon och EU-direktiv för fordonstillverkare och distributörer och hur driver det på utvecklingen?
Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar
Monica Jadsén Holm, DB Schenker

Är HVO lösningen?
Hur kan HVO och andra förnybara drivmedel driva på utvecklingen inom svensk transportindustri? Hur säkerställs ett hållbart framställande av HVO? Vilka är utmaningarna?

Panelsamtal om förnybara bränslen och påverkan på utvecklingen av hållbara transporter
Hans Zackrisson, Renova
Erik Stenströmer Moglia, OKQ8
Henrik Boding, Postnord
Åsa Håkansson, Preem
Urban Wästljung, Scania

Avslut

Sessionen arrangeras av KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg  

 

Session 2:

Transporternas roll i den cirkulära ekonomin

13.30
Den cirkulära ekonomin och transporterna en introduktion
Magnus Swahn, moderator
Prof. Maria Huge Brodin, Linköpings Universitet

13.40
Lönsamma och effektiva transporter bygger på resurseffektivitet

Delade resurser för ökad samlastning och försäljning av mat som håller på att gå ut för att hjälpa men även minska matsvinn.
Maria Jönsson, miljö- och kvalitetschef, Bring Frigo

14.00
Förpackningens roll för minskat svinn i försörjningskedjan

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial där en stor del går till livsmedelsförpackningar med höga krav på kvalitet och styrka.
Louise Wohrne, hållbarhetsutvecklare, BillerudKorsnäs AB

14.20
Hur ser nästa generation på mobilitet och transport
Simon Werbart Flato, grundare, styrelsemedlem och verksamhetsansvarig, Sustainergies

14.40 – 15.00
Debatt
Maria Jönsson, miljö- och kvalitetschef, Bring Frigo
Louise Wohrne, BillerudKorsnäs
Maria Huge Brodin, Linköpings Universitet

Avslut

Sessionen arrangeras av NTM,
Nätverket för Transporter och Miljön

15.00 Kaffe

15.20

I fokus: Avgaser – stadsplanering, hälsa och åtgärder

Emissionskontroll – vad kan vi lära av USA?
Vad kan Sverige lära ifrån avgaskontrollmätningar i verklig trafik i USA? – Ett område där Europa ligger efter. OPUS group är en av de ledande operatörerna globalt inom bilprovning och bedriver bilprovnings- program samt utvecklar och producerar IT-system till bilprovningsbranschen internationellt.
Claes Wahlund, International Sales Manager, ETEST Corp (ingår i Opus Group)


Utsläpp av kväveoxider i Sverige och konsekvenser för vår hälsa och miljö
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids fortfarande i flera av Sveriges tätorter - en konsekvens av utsläpp främst från trafiken. Hur stora är utsläppen och hur påverkas vår hälsa och miljö?
Åke Sjödin, IVL Svenska Miljöinstitutet


Miljözon för personbilar i Sverige
Miljözoner används för att styra användningen av lastbilar och bussar inom tätorter där luftkvaliteten kan bli dålig på grund av mycket trafik inom ett begränsat område. Nu kommer förslag om att införa miljözon även för personbilar.
Krister Sandberg, Trafikanalys och Michael Koucky, Koucky & partners

Åtgärder och styrmedel - Vad händer i Europa?
Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet

16.15

Debatt: En fordonspolitik för att lösa både utsläpp, klimat och ekonomi

Bonus-malusmodeller, skärpt miljöbilsdefinition och utfasning av fossila bränslen - Hur skapar vi en hållbar fordonspolitik?

Karin Svensson-Smith, ordförande i Trafikutskottet
Anders Roth, expert hållbar mobilitet, IVL Svenska Miljöinstitutet
Mattias Goldmann, vd, Fores med 2030-sekretariatet
Frances Sprei, inst. för energi och miljö, Chalmers tekniska högskola
Alrik Söderlind, redaktör/editor, auto motor & sport
Bengt Dalström, informationschef, Toyota Sverige

16.45

Avslut och sammanfattning

16.45 - 17.45

Mingel

                                                                                   Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Senast ändrad: 2015-11-16Vill din organisation ställa ut på konferensen? Kontakta då Helena Lindqvist eller Lidia Partheni.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL